توسط: آرش خلج در: تیر ۲۲, ۱۳۹۷ در: چاپ دیجیتال و افست نظر: 0

برای برگزاری مراسم ترحیم پیش نیازهایی از سوی میزبان وجود دارد که اگر خانواده ی عزادار خواهان برگزاری مراسم به بهترین نحو باشد بایستی آنها را رعایت نماید.

ادامه مطلب