توسط: آرش خلج در: آذر ۱۶, ۱۳۹۶ در: چاپ دیجیتال و افست نظر: 0
لیست قیمت چاپ افست
۵ (۱۰۰%) ۱ vote

لیست قیمت چاپ سربرگ افست

نوع کاغذتیراژسایزقیمتزمان تحویل
تحریر 80 گرم A4100029.7 × 21یکرو : 190.000
دورو : 270.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A4200029.7 × 21یکرو : 220.000
دورو : 290.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A4500029.7 × 21یکرو : 330.000
دورو : 390.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5100021 × 14.8یکرو : 130.000
دورو : 170.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5200021 × 14.8یکرو : 145.000
دورو : 180.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5500021 × 14.8یکرو : 210.000
دورو : 270.000
7 روز کاری
تحریر 100 گرم A4100029.7 × 21یکرو : 250.000
دورو : 300.000
7 روز کاری
تحریر 100 گرم A5100021 × 14.8یکرو : 160.000
دورو : 230.000
7 روز کاری
کتان 120 گرم A4100029.7 × 21یکرو : 300.000
دورو : 350.000
7 روز کاری
کتان 120 گرم A5100021 × 14.8یکرو : 200.000
دورو : 230.000
7 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ پاکت افست

نوع کاغذتیراژقیمت نامه
29 × 23
قیمت A5
34.5 × 24.5
قیمت A4
48 × 34.5
قیمت A3
67 × 47.5
زمان تحویل
پاکت تحریر 80 گرم1000250.000300.000450.000-7 روز کاری
پاکت تحریر 80 گرم2000300.000350.000590.000-7 روز کاری
پاکت تحریر 80 گرم5000470.000600.0001.000.000-7 روز کاری
پاکت تحریر 100 گرم1000300.000350.000470.000-7 روز کاری
پاکت تحریر 120 گرم1000---900.0007 روز کاری
پاکت کتان 120 گرم1000290.000330.000550.000970.0007 روز کاری
پاکت گلاسه 135 گرم1000280.000300.000470.000-7 روز کاری
پاکت گلاسه 135 گرم2000370.000410.000680.000-7 روز کاری
پاکت گلاسه 135 گرم5000610.000750.0001.350.000-7 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ تراکت افست

نوع کاغذتیراژسایزقیمت ( تومان )زمان تحویل
تحریر 80 گرم A4100029 × 20یکرو : 110.000
دورو : 170.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A4200029 × 20یکرو : 140.000
دورو : 200.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A4500029 × 20یکرو : 240.000
دورو : 290.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5100020 × 14.5یکرو : 65.000
دورو : 100.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 85.000
دورو : 120.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5500020 × 14.5یکرو : 130.000
دورو : 160.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A6100014.5 × 10یکرو : 40.000
دورو : 60.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A6200014.5 × 10یکرو : 50.000
دورو : 70.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A6500014.5 × 10یکرو : 75.000
دورو : 95.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A4100029 × 20یکرو : 135.000
دورو : 185.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A4200029 × 20یکرو : 180.000
دورو : 230.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A4500029 × 20یکرو : 330.000
دورو : 370.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A5100020 × 14.5یکرو : 75.000
دورو : 100.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 100.000
دورو : 130.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A5500020 × 14.5یکرو : 180.000
دورو : 200.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A6100014.5 × 10یکرو : 45.000
دورو : 60.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A6200014.5 × 10یکرو : 60.000
دورو : 80.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A6500014.5 × 10یکرو : 100.000
دورو : 120.000
7 روز کاری
گلاسه 170 گرم A4200029 × 20یکرو : 240.000
دورو : 300.000
7 روز کاری
گلاسه 170 گرم A4400029 × 20یکرو : 360.000
دورو : 440.000
7 روز کاری
گلاسه 170 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 130.000
دورو : 170.000
7 روز کاری
گلاسه 170 گرم A5400020 × 14.5یکرو : 200.000
دورو : 240.000
7 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ تراکت ۶ ساعته افست

نوع کاغذتیراژسایزقیمت ( تومان )زمان تحویل
تحریر 80 گرم A4200029 × 20یکرو : 290.000
دورو : 330.000
6 ساعته
تحریر 80 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 180.000
دورو : 230.000
6 ساعته
تحریر 80 گرم A6200014.5 × 10یکرو : 130.000
دورو : 160.000
6 ساعته
گلاسه 135 گرم A4200029 × 20یکرو : 320.000
دورو : 350.000
6 ساعته
گلاسه 135 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 210.000
دورو : 240.000
6 ساعته
گلاسه 135 گرم A6200014.5 × 10یکرو : 150.000
دورو : 180.000
6 ساعته

 

لیست قیمت چاپ بروشور افست

نوع کاغذخدماتسایزتیراژقیمتزمان تحویل
گلاسه 135 گرمخط تا29 × 201000یکرو : 210.000 تومان
دورو : 240.000 تومان
7 روز کاری
گلاسه 135 گرمخط تا29 × 202000یکرو : 260.000 تومان
دورو : 300.000 تومان
7 روز کاری
گلاسه 135 گرمخط تا29 × 205000یکرو : 420.000 تومان
دورو : 470.000 تومان
7 روز کاری
گلاسه 170 گرمخط تا29 × 202000یکرو : 310.000 تومان
دورو : 370.000 تومان
7 روز کاری
گلاسه 170 گرمخط تا29 × 204000یکرو : 430.000 تومان
دورو : 510.000 تومان
7 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ فولدر افست

جنس کارسایزقیمتزمان تحویل
سلفون مات 300 گرم34*481.600.000 تومان7 روز کاری
سلفون براق 300 گرم34*481.600.000 تومان7 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ کاتالوگ افست

جنس کارسایزتیراژقیمت ( تومان )زمان تحویلسایز
گلاسه یووی - 300 گرمیA41000یکرو : 310000
دورو : 380000
4 روز کاری20*28/8
سلفون مات - 300 گرمیA41000یکرو : 310000
دورو : 380000
4 روز کاری20*28/8
سلفون براق - 300 گرمیA41000یکرو : 310000
دورو : 380000
4 روز کاری20*28/8
سوسماري - 300 گرمیA41000یکرو : 410000
دورو : 440000
7 روز کاری20*28/8

 

لیست قیمت چاپ فاکتور کاغذ معمولی افست

جنس کارسایزتیراژقیمتزمان تحویل
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA41000 شماره205000 تومان5 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA51000 شماره155000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA41000 شماره270000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA51000 شماره185000 تومان5 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تمام رنگیA41000 شماره420000 تومان8 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تمام رنگیA51000 شماره320000 تومان8 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تمام رنگیA41000 شماره520000 تومان8 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تمام رنگیA51000 شماره420000 تومان8 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ فاکتور کاربن لس افست

جنس کارسایزتیراژقیمتزمان تحویل
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA41000 شماره310000 تومان5 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA51000 شماره210000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA41000 شماره410000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA51000 شماره260000 تومان5 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ قبض رسید افست

جنس کارسایزتیراژقیمتزمان تحویل
قبض رسید با پرفراژ و شمارهA41000 شماره150000 تومان6 روز کاری
قبض رسید با پرفراژ و شمارهA51000 شماره100000 تومان6 روز کاری
?>