لیست قیمت چاپ افست

لیست قیمت چاپ افست

توسط در چاپ دیجیتال و افست 16 آذر 1396
لیست قیمت چاپ افست
5 (100%) 2 votes

چاپ افست یکی از شیوه های چاپ در تیراژ بالا و توسط دستگاه های عظیم چاپ می باشد. روشا همواره سعی بر این دارد که بهترین لیست قیمت چاپ افست را در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد و خواهان این هستیم که حتی اگر قرار نیست با ما کار کنید، از ما استعلام قیمت بخواهید.

لیست قیمت چاپ سربرگ افست

نوع کاغذتیراژسایزقیمتزمان تحویل
تحریر 80 گرم A4100029.7 × 21یکرو : 240.000
دورو : 320.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A4200029.7 × 21یکرو : 270.000
دورو : 340.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A4500029.7 × 21یکرو : 380.000
دورو : 440.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5100021 × 14.8یکرو : 185.000
دورو : 220.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5200021 × 14.8یکرو : 195.000
دورو : 230.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5500021 × 14.8یکرو : 260.000
دورو : 320.000
7 روز کاری
تحریر 100 گرم A4100029.7 × 21یکرو : 300.000
دورو : 400.000
7 روز کاری
تحریر 100 گرم A5100021 × 14.8یکرو : 210.000
دورو : 280.000
7 روز کاری
کتان 120 گرم A4100029.7 × 21یکرو : 350.000
دورو : 400.000
7 روز کاری
کتان 120 گرم A5100021 × 14.8یکرو : 250.000
دورو : 280.000
7 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ پاکت افست

نوع کاغذتیراژقیمت نامه
29 × 23
قیمت A5
34.5 × 24.5
قیمت A4
48 × 34.5
قیمت A3
67 × 47.5
زمان تحویل
پاکت تحریر 80 گرم1000400.000450.000800.000-7 روز کاری
پاکت تحریر 80 گرم2000450.000500.000740.000-7 روز کاری
پاکت تحریر 80 گرم5000620.000750.0001.200.000-7 روز کاری
پاکت تحریر 100 گرم1000450.000500.000620.000-7 روز کاری
پاکت تحریر 120 گرم1000---1.100.0007 روز کاری
پاکت کتان 120 گرم1000440.000480.000700.0001.200.0007 روز کاری
پاکت گلاسه 135 گرم1000430.000450.000620.000-7 روز کاری
پاکت گلاسه 135 گرم2000520.000560.000830.000-7 روز کاری
پاکت گلاسه 135 گرم5000760.000900.0001.500.000-7 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ تراکت افست

نوع کاغذتیراژسایزقیمت ( تومان )زمان تحویل
تحریر 80 گرم A4100029 × 20یکرو : 210.000
دورو : 270.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A4200029 × 20یکرو : 240.000
دورو : 300.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A4500029 × 20یکرو : 340.000
دورو : 390.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5100020 × 14.5یکرو : 165.000
دورو : 200.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 185.000
دورو : 220.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A5500020 × 14.5یکرو : 230.000
دورو : 260.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A6100014.5 × 10یکرو : 140.000
دورو : 160.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A6200014.5 × 10یکرو : 150.000
دورو : 170.000
7 روز کاری
تحریر 80 گرم A6500014.5 × 10یکرو : 175.000
دورو : 195.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A4100029 × 20یکرو : 235.000
دورو : 285.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A4200029 × 20یکرو : 280.000
دورو : 330.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A4500029 × 20یکرو : 430.000
دورو : 470.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A5100020 × 14.5یکرو : 175.000
دورو : 200.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 200.000
دورو : 230.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A5500020 × 14.5یکرو : 280.000
دورو : 300.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A6100014.5 × 10یکرو : 145.000
دورو : 160.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A6200014.5 × 10یکرو : 160.000
دورو : 180.000
7 روز کاری
گلاسه 135 گرم A6500014.5 × 10یکرو : 200.000
دورو : 220.000
7 روز کاری
گلاسه 170 گرم A4200029 × 20یکرو : 340.000
دورو : 400.000
7 روز کاری
گلاسه 170 گرم A4400029 × 20یکرو : 460.000
دورو : 540.000
7 روز کاری
گلاسه 170 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 230.000
دورو : 270.000
7 روز کاری
گلاسه 170 گرم A5400020 × 14.5یکرو : 300.000
دورو : 340.000
7 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ تراکت 6 ساعته افست

نوع کاغذتیراژسایزقیمت ( تومان )زمان تحویل
تحریر 80 گرم A4200029 × 20یکرو : 340.000
دورو : 380.000
6 ساعته
تحریر 80 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 230.000
دورو : 280.000
6 ساعته
تحریر 80 گرم A6200014.5 × 10یکرو : 185.000
دورو : 210.000
6 ساعته
گلاسه 135 گرم A4200029 × 20یکرو : 370.000
دورو : 400.000
6 ساعته
گلاسه 135 گرم A5200020 × 14.5یکرو : 260.000
دورو : 290.000
6 ساعته
گلاسه 135 گرم A6200014.5 × 10یکرو : 200.000
دورو : 230.000
6 ساعته

 

لیست قیمت چاپ بروشور افست

نوع کاغذخدماتسایزتیراژقیمتزمان تحویل
گلاسه 135 گرمخط تا29 × 201000یکرو : 260.000 تومان
دورو : 290.000 تومان
7 روز کاری
گلاسه 135 گرمخط تا29 × 202000یکرو : 310.000 تومان
دورو : 350.000 تومان
7 روز کاری
گلاسه 135 گرمخط تا29 × 205000یکرو : 470.000 تومان
دورو : 520.000 تومان
7 روز کاری
گلاسه 170 گرمخط تا29 × 202000یکرو : 360.000 تومان
دورو : 420.000 تومان
7 روز کاری
گلاسه 170 گرمخط تا29 × 204000یکرو : 480.000 تومان
دورو : 560.000 تومان
7 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ فولدر افست

جنس کارسایزقیمتزمان تحویل
سلفون مات 300 گرم34*482.290.000 تومان7 روز کاری
سلفون براق 300 گرم34*482.270.000 تومان7 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ کاتالوگ افست

جنس کارسایزتیراژقیمت ( تومان )زمان تحویلسایز
گلاسه یووی - 300 گرمیA41000یکرو : 360000
دورو : 430000
4 روز کاری20*28/8
سلفون مات - 300 گرمیA41000یکرو : 360000
دورو : 430000
4 روز کاری20*28/8
سلفون براق - 300 گرمیA41000یکرو : 360000
دورو : 430000
4 روز کاری20*28/8
سوسماري - 300 گرمیA41000یکرو : 460000
دورو : 490000
7 روز کاری20*28/8

 

لیست قیمت چاپ فاکتور کاغذ معمولی افست

جنس کارسایزتیراژقیمتزمان تحویل
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA41000 شماره255000 تومان5 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA51000 شماره195000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA41000 شماره320000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA51000 شماره235000 تومان5 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تمام رنگیA41000 شماره470000 تومان8 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تمام رنگیA51000 شماره370000 تومان8 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تمام رنگیA41000 شماره570000 تومان8 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تمام رنگیA51000 شماره470000 تومان8 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ فاکتور کاربن لس افست

جنس کارسایزتیراژقیمتزمان تحویل
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA41000 شماره360000 تومان5 روز کاری
فاکتور دو نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA51000 شماره260000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA41000 شماره460000 تومان5 روز کاری
فاکتور سه نسخه ای با پرفراژ و شماره - تک رنگA51000 شماره310000 تومان5 روز کاری

 

لیست قیمت چاپ قبض رسید افست

جنس کارسایزتیراژقیمتزمان تحویل
قبض رسید با پرفراژ و شمارهA41000 شماره200000 تومان6 روز کاری
قبض رسید با پرفراژ و شمارهA51000 شماره180000 تومان6 روز کاری
2 دیدگاه
  1. خسته نباشید
    قیمت های لیست بروز هستن ؟؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • یازده − 1 =